Bestandstoegang met Apache instellen

Het is mogelijk om bestandstoegang met Apache in te stellen. Je hebt de mogelijkheid om op bestandsniveau aan te geven hoe de toegang geregeld is. In het configuratiebestand van de website moet wel ingesteld worden dat het mogelijk is de ‘Authconfig’ aan te passen met een .htaccess bestand. Hiervoor neem je de volgende code op in het configuratiebestand van de website.

Zorg ervoor dat de onderstaande regels toegevoegd worden aan het configuratiebestand van de website.

<Directory /srv/apache2/sitenaam>
 Options -Indexes
 Require all granted

 AllowOverride Authconfig
</Directory>

In het .htaccess bestand voeg je dan het volgende toe:

<Files "admin.php">
    Require all denied
    Require ip 192.168.1.0/24 
</Files>

In het bovenstaande voorbeeld is het bestand admin.php alleen via de webserver toegankelijk voor computers die een IP adres uit de reeks 192.168.1 hebben. (192.168.1 is het interne netwerk.) Bestandstoegang met Apache is nu ingesteld. Je krijgt onderstaande melding als je vanaf een ander IP adres dan de ingestelde toegestane IP adressen het bestand benadert. Voorwaarde is dat je verder niets in de Apache configuratie hebt aangepast.

Melding als bestandstoegang met apache ingesteld is.

Lees op https://www.hetnetwerk.org/kennisbank/ meer kennisbank artikelen.