lxc-create ERROR: GPG key

Bij het aanmaken van een LXC container met lxc-create krijg je de foutmelding:
lxc-create ERROR: Unable to fetch GPG key from keyserver.

lxc-create ERROR: GPG key

De lxc-create ERROR: GPG key foutmelding is onder andere op te lossen door een andere server voor de GPG mee te geven in het commando dat je gebruikt om de lxc-container aan te maken. Het commando uit de bovenstaande afbeelding wordt dan:

 DOWNLOAD_KEYSERVER="hkp://keyserver.ubuntu.com" lxc-create -n playtime  -t download 

Bron voor verhelpen De lxc-create ERROR: GPG key foutmelding: https://askubuntu.com/questions/1355969/error-unable-to-fetch-gpg-key-from-keyserver