mntsquashfs

mntsquashfs is een shellscript dat ik gemaakt heb om eenvoudig en snel SquashFS bestandssystemen te kunnen mounten. Je downloadt het programmaatje via deze link. Daarna pak je mntsquashfs.zip uit met de commando’s:

cd ~/Download
unzip mntsquashfs.zip

Het uitgepakte bestand mntsquashfs.sh kun je het beste in de ~/bin directory of de /usr/bin (Debian en afgeleide distributies) directory neerzetten. Deze directory’s staan in het pad en hoef je je bij het opgeven van het commando geen directory mee te geven.

mntsquashfs werkt als volgt:

mntsquashfs.sh naamvanbestandmetsquashfsbestandssysteem.squashfs mountpoint

Als je bij het ingeven van het commando geen mountpoint ingeeft, dan probeert het script het squashfs bestandssysteem te mounten in /mnt/squashfs. Deze directory moet dan wel bestaan. Als je een ander squashfs bestandssysteem wilt mounten, hoef je het huidige gemounte squashfs bestandssysteem niet te unmounten. Voor het unmounten zorgt het shellscript.

Uitgangspunt bij dit shellscript is dat het uitgevoerd wordt door een gebruiker met sudo rechten.

Syntax van mntsquashfs