Melding “Er is geen geheugencache geconfigureerd” oplossen

Na installatie van Nextcloud onder Debian (met Apache als webserver) zie je bij de beveilgings- en instellingswaarschuwingen de volgende melding staan: Er is geen geheugencache geconfigureerd. Om de prestaties te verhogen kun je de memcache configureren als die beschikbaar is.

Om deze melding te voorkomen moeten de volgende commando’s uitgevoerd worden:

sudo apt install php-apcu
sudo systemctl restart apache2

Voeg aan het php.ini bestand de volgende regel toe:

apc.enable_cli=1

Tot slot moet nog de onderstaande regel toegevoegd worden aan de config.php van Nextcloud.

  'memcache.local' => '\OC\Memcache\APCu',