Samba server

Samba is onder Linux een open source implementatie van het SMB protocol van Microsoft. Via de Samba server software is het mogelijk om met MS Windows computers (maar ook Linux en Mac OS) toegang te krijgen tot directories op een Linux computer.

Onder Debian en afgeleiden installeer je Samba met het commando:

sudo apt install samba

Het configuratiebestand van Samba is: /etc/smb.conf

In dit configuratiebestand neem je gegevens op van de directories die je via Samba wilt delen.

[data]
  path = /mnt/data 
  valid users = laura rens
  public = no
  writable = yes
  create mask = 0740
  directory mask = 0750
  force create mode = 0740
  force directory mode = 0750

De gebruikersnamen bij ‘valid users’ zijn gelijk aan de Linux gebruikersnamen. Deze Linux gebruikers moeten rechten hebben op de directory die je deelt via path. Om in te kunnen loggen op een Samba share moet je onder Samba nog wel een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken. Het wachtwoord kan (maar hoeft niet) hetzelfde zijn als van de Linux gebruiker. Een gebruiker voor de Samba server met de naam laura maak je als volgt aan:

sudo smbpasswd -a laura

Na het aanpassen van het Samba configuratiebestand (/etc/smb.conf) start je de Samba server opnieuw op met:

sudo systemctl restart smbd

Meer over Samba op deze website:

Samba logo