Schijfgebruik met du weergeven

Wil je weten hoeveel opslagruimte iets in beslag neemt, krijg dan inzicht in schijfgebruik met du.

du

Geef je alleen het commando du in, dan krijg je een overzicht van alle bestanden die in een bepaalde directory en de directory’s daaronder staan. Per bestand en directory zie je dan het bestandsgebruik (zie bovenste opdracht in onderstaande afbeelding). Achter du heb je ook de mogelijkheid een specifieke directory aan te geven.

du /directorynaam

De afgelopen jaren zijn de bestanden veel groter geworden en een bestandsgrootte in bytes zegt daarom wat minder. Du heeft daarom de mogelijkheid om de betandsgrootte weer te geven die voor mensen makkelijker begrijpbaar is. Dit doe je door -h achter du in te typen (zie middelste opdracht in onderstaande afbeelding).

du -h

Meestal wil ik alleen weten hoeveel ruimte een directory met onderliggende subdirectory’s inneemt. Door een -s achter du in te geven geeft du de totale hoeveelheid bestandsruimte die een directory inneemt.

du -s

In de derde opdracht van onderstaande afbeelding zijn du -h en du -s samengevoegd tot du -hs. Hiermee laat je voor een mens begrijpelijke eenheid zien hoeveel ruimte een directory inneemt.

du -hs
du voorbeelden

Het bovenstaand laat zien dat je je eigen voorkeur kunt gebruiken voor inzicht in schijfgebruik met du. Dit artikel maakt onderdeel uit van de kennisbank Linux commando’s.