Nextcloud log

Nextcloud slaat relevante loginformatie standaard op in het bestand nextcloud.log in de Nextcloud datadirectory. Na installatie heeft Nextcloud kan de Nextcloud logfile ongelimiteerd groot worden. Om dit te voorkomen stel je in de config.php van Nextcloud de maximale bestandsgrootte in. Dit doe je door de volgende waarde toe te voegen aan config.php.

'log_rotate_size' => 100 * 1024 * 1024,

In bovenstaand voorbeeld is de grootte van het logbestand 100 MB. De grootte van het logbestand wordt weergegeven in bytes.

Bron: https://help.nextcloud.com/t/delet-log-file-in-nextcloud-13-0-5/36458

Desgewenst kan het logbestand met het volgende commando gereduceerd worden:

truncate nextcloud.log --size=100M

In bovenstaand commando wordt de grootte van nextcloud.log gereduceerd tot 100 MB.

Als het er op lijkt dat Nextcloud het logbestand niet beperkt tot de opgegeven grootte, dan werken waarschijnlijk de achtergrondtaken in je Nextcloud installatie niet zoals het de bedoeling is. Zie https://www.hetnetwerk.org/kennisbank/nextcloud/achtergrondtaken/ om de achtergrondtaken in Nextcloud goed in te stellen.

Bron: https://community.nethserver.org/t/can-nextcloud-logs-be-cleared/7071 en manpage truncate.