Journalctl

Met journalctl is het mogelijk de logbestanden van systemd te bekijken.

Als je de logbestanden van een bepaalde servicenaam wilt bekijken, type je:

journalctl -u naamservice.service

Als je de logbestanden van bijvoorbeeld de laatste 5 minuten wilt zien, type je:

journalctl --since "5 min ago"

Bron: https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd/Journal